Wie is wie

Will Borkelmans (1959), voorzitter, is verantwoordelijk voor het algemeen beleid en de profilering van de organisatie. Hij zit de vergaderingen voor en houdt zich bezig met het sociale luik van de club. Willy verzorgt ook de externe relaties van Sjruur Live en bouwt langzaam verder aan een gezonde financiële structuur voor de club.

 

Seppe Cremers (1958 - 2015), lid, was onze logistieke duivel-doet-al en was verantwoordelijk voor het documentatiecentrum van onze club.


Carl Deckers (1959), lid, is onze administratieve duivel-doet-al wanneer het gaat over contacten met de overheden zoals daar zijn stadsbestruur, politie, de kerkfabrieken, enz... Tijdens onze evenementen is Carl verantwoordelijk voor de veiligheid.


Leo Haeldermans (1966), lid, coördineert de uitgave van het driemaandelijkse jazztijdschrift de Jazzette, verzorgt ook het redactiesecretariaat van het tijdschrift  en engageert zich bij de organisatie van niet – muzikale evenementen.

 

 

Greetje Meuris (1991), programmadirecteur, coördineert alle jazzprojecten: van onze maandelijkse concerten in de Sjruur, over het All Weather Music Festival tot de bijzondere projecten zoals Maaseik Mundial, seniorenjazz, klassieke concerten, enz... Greetje is uiteraard ook onze link met de jazzmuzikanten en alle nieuwe ontwikkelingen van de muziek, en van de jazzmuziek in het bijzonder., is tevens onze jeugdverantwoordelijke; zij houdt de vinger aan de pols en houdt ons op de hoogte over wat reilt en zeilt onder de jeugd, welke muzikale voorkeuren er zijn, welke op – en/of aanmerkingen de jeugd heeft, enz... Greetje helpt Sarah met de externe communicatie en houdt ons clubje op de hoogte van de interessante muziek – en jazzagenda hier te lande.

Martine Meuris (1986), websiteverantwoordelijke, verzorgt uiteraard onze website en coördineert de inforverstrekking aan onze aangesloten leden en dit ook middels de nieuwe sociale media. Martine helpt Jo met de organisatie van de uitbating van onze kroeg de Sjruur.


René Meuris (1958), was onze programmadirecteur, coördineerde alle jazzprojecten: van onze maandelijkse concerten in de Sjruur, over het All Weather Music Festival tot de bijzondere projecten zoals Maaseik Mundial, seniorenjazz, klassieke concerten, enz... René was uiteraard ook onze link met de jazzmuzikanten en alle nieuwe ontwikkelingen van de muziek, en van de jazzmuziek in het bijzonder. Deze taken worden overgenomen door Greetje - zie boven.


Lode Polfliet (1966), lid, staat in voor de coördinatie van het tappen en het ronddragen van drank bij onze speciale evenementen.

 

Jos Smeets, is onze eminence grise en een beetje het geweten van de club. Vanuit zijn achtergrond als slager is hij sterk betrokken bij de coördinatie van onze culinaire activiteiten.


Sarah Vaesen(1979), promotieverantwoordelijke, coördineert de externe communicatie rond al onze muziekprojecten.


Johan Vancleef (1975), secretaris, verzorgt de notulen van de vergadering en coördineert de uitbating van onze kroeg de Sjruur. Hij is medeverantwoordelijk voor IT en levert daardoor een belangrijke bijdrage aan de website. Jo verzorgt tevens de logistieke afhandeling van ons tijdschrift de Jazzette.